Къща с метална носеща конструкция

best materials image

Най-добър материал

Най-добрия материал за строителство на съвременни къщи…

Здравина

Коефициента на здравина спрямо тегло представлява здравината на материала…

time and price img

Цена и време

Цената и времето за изпълнение на строителните материали зависи…

Eco image

Екологичност

В днешно време, приблизително 80% от металните конструкции се…

corrosion prevention image

Kорозионна защита

Макар и стоманата да е корозиращ материал, върху нея може да бъде положена…

Fire resistant image

Пожароустойчивост

Пожароустойчивостта, като фактор, отнасящ се до сигурността на сградата, е много…

earthquake resistant image

Сеизмична устойчивост

Сградите с метална конструкция по отношение са сеизмично…

Energy efficient image

Енергийна ефективност

Получава се краен продукт къща, с гарантирано високо качество… 

Здравина

Коефициента на здравина спрямо тегло представлява здравината на материала, разделена на неговата плътност. Този индикатор показва каква е относителната полезност на материала, което разбира се, влияе на размерите, масата и цената за изработка на конструкцията. Стоманата притежава добра издръжливост на усукване и обтягане. По този показател  стоманата е е с разрастващото се използване на стоманени колони във всички високи сгради.

Цена и време

Цената и времето за изпълнение на строителните материали зависи в голяма степен от технологията на изработка на конкретните материали и техниките за изпълнение им. Ние използваме металните конструкции с  готови профили, които се сглобяват на място, или в нашия производствена площадка, намалявайки допълнителните разходи и минимизирайки разходите за труд.

За изграждането на стоманена сграда е нужно приблизително 70% по-малко време, отколкото нейните аналози. Монтажните времена за отделните системи са изключително кратки. Това е едно от най-големите предимства на металните сгради.

Пожароустойчивост

Пожароустойчивостта, като фактор, отнасящ се до сигурността на сградата, е много важен показател. За защита на стоманата от пожар ние полагаме от едната страна на стоманата  плоскости (100 % негорим материал), а от другата страна каменна вата и гипсокартон, което гарантира защитата от деформация на металната конструкция при пожар.

Сеизмична устойчивост

Сградите с метална конструкция по отношение са сеизмично по-устойчиви от монолитните сгради. Гъвкавоста на металния скелет и неговота способност за усукване допринася за нейната изключителна здравина.

Екологичност

В днешно време, приблизително 80% от металните конструкции се изготвят от рециклирана стомана, което значително намалява ефекта върху околната среда, освен това рециклираната стомана притежава и по-добър коефициент на здравина/тегло. Стоманените профили, при нужда от унищожение могат да бъдат претопени и рециклирани отново

Този вид строителство решава едновременно проблемите – звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост. Повърхността, обработвана единствено в областта на фугите, е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки. Със сухите подове се решава проблема с шума при ходене и предаване на ударния шум по вертикалните конструкции. Благодарение на еластичните си свойства сухият под е ергономичен и е оптималната основа за рулонни, паркетни и текстилни настилки.

Поради малките дебелини на преградните стени се печели площ при оформяне на вътрешното пространство. Има възможност да се изпълняват различни дизайнерски решения.

Енергийна ефективност

Получава се краен продукт къща, с гарантирано високо качество на вътрешен климат и ниска консумация на електрическа енергия за отопление и охлаждане. Качеството на вътрешния климат се гарантира, чрез използване на изолация и системи за отопление, охлаждане и вентилация. Този тип строителство на  къщи са от висок енергиен клас, -материалите, използвани в строителството ни, са топлоизолационни. Имат малък коефициент на топлопроводимост. Затоплянето (охлаждането) е изключително бързо, поради липсата на поглъщане/отдаване на топлина към външните стени. Постига се топлинен комфорт.  Възстановяването на топлинните загуби след проветряване е бързо, поради липсата на акумулираща способност на стените. Цялата подавана топлина (хлад) се усеща веднага от обитателите, бързо се компенсират топлозагубите от отваряне на прозорци или врати. Като резултат се осигурява усещане за равномерен топлинен комфорт. Така след определено време помещенията са се затоплили (охладили) и от този момент нататък отоплителните (охладителните) им тела включват рядко, работят за кратко и след определен интервал изключват.

old house image

Ако обърнем внимание на мнението на архитекти и проектанти, които са запознати със съвременния начин на строителство, монолитното строителство доказано е строителство на миналия век!

home image

Вижте ни в действие

Вярваме, че свършена работа говори повече от думите!